آموزش تصویری تیمم - آکابانو
,[categoriy]

آکابانو: آموزش تصویری تیمم

آکابانو: به 7 دلیلی که در بخش زیر به آن اشاره می شود به جای وضو و طهارت باید برای نماز خواندن تیمم کرد.

به گزارش آکابانو: در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:

1 #8211; پیدا نکردن آب

2 #8211; مشقت بیش از حد

3 #8211; ترس از ضرر

4 #8211; نیاز به آب براى حفظ جان

5 #8211; نیاز به آب براى تطهیر

6 #8211; نداشتن آب مباح

7 #8211; نداشتن وقت براى وضو یا غسل

,[categoriy] ,[categoriy] ,[categoriy] ,[categoriy] ,[categoriy]

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام
تگها: آموزش تصویری تیمم -آکاآموزش تصویری تیمم -آکا

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال