دانشمند ایرانی در فهرست 100 متفکر جهانی+عکس - آکابانو
آکابانو: نام یک دانشمند ایرانی در فهرست 100 متفکر برتر جهان در سال 2016 از سوی نشریه فارین پالیسی معرفی شد.
,پایگاه خبری آکا ایران، آکا ایران، پایگاه خبری علمی،آموزشی و تحصیلات تکمیلی آکا ایران، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره ؛ کنکور، هدایت تحصیلی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> استخدامی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی,100,متفکر,[categoriy]

آکابانو: دانشمند ایرانی در فهرست 100 متفکر جهانی+عکس

میگنا: نشریه فارین پالیسی هر چند سال یکبار در قالب یک ویژه نامه به معرفی رهبران فکری و روشنفکران برجسته جهان می پردازد و امسال نام یک دانشمند ایرانی در میان 100 متفکر برتر جهان دیده می شود.

به گزارش آکابانو: دکتر امین صالحی خوجین، دانشیار مهندسی مکانیک و صنعتی دانشگاه ایلی نوی شیکاگو امسال برای بهره برداری از قدرت گل ها در بخش نوآوران فهرست 100 متفکر جهانی برگزیده شده است.

منابع تجدیدپذیر برای جایگزین شدن سوخت های فسیلی، باید در بازار انرژی به رقابت بپردازند. دکتر صالحی خوجین به دنبال توسعه انرژی خورشیدی برای دستیابی به این هدف، باتری های دست وپاگیر را کنار گذاشته است.

این دانشمند ایرانی در ماه ژوئیه به همراه تیمش در دانشگاه ایلی نوی از طراحی یک سلول خورشیدی خبر داد که به تقلید از فرآیند فتوسنتز گیاهان می پردازد. این برگ مصنوعی به جذب دی اکسیدکربن از جو پرداخته و با استفاده از انرژی خورشیدی، این گاز گلخانه ای را با هزینه مشابه تولید بنزین به سوخت ترکیبی تبدیل می کند.

این فناوری از قابلیت گیاهان در جذب دی اکسید کربن تقلید کرده که آن را به همراه آب به گلوکز و اکسیژن تبدیل کرده است. به لحاظ نظری، این سیستم می تواند چرخه مطلوبی ایجاد کند که در آن کربن از جو حذف شده و به درون خودروها بازگردانده می شود.

,پایگاه خبری آکا ایران، آکا ایران، پایگاه خبری علمی،آموزشی و تحصیلات تکمیلی آکا ایران، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره ؛ کنکور، هدایت تحصیلی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> استخدامی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی,100,متفکر,[categoriy]

صالحی خوجین که مولف ارشد یک تحقیق مرتبط با این سیستم در مجله ساینس است، اظهار کرد: سلول خورشیدی جدید از نوع فتوولتائیک نیست، بلکه فتوسنتزی است. ما به جای تولید انرژی در یک مسیر ناپایدار یک طرفه از سوخت های فسیلی به گازهای گلخانه ای، اکنون می توانیم فرآیند را معکوس کرده و کربن جوی را با استفاده از نور خورشید به شکل سوخت بازیافت کنیم.

,پایگاه خبری آکا ایران، آکا ایران، پایگاه خبری علمی،آموزشی و تحصیلات تکمیلی آکا ایران، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره ؛ کنکور، هدایت تحصیلی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> استخدامی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی,100,متفکر,[categoriy]

فناوری برگ مصنوعی برای تبدیل دی اکسیدکربن جو به سوخت ترکیبی

برگزیدگان فهرست 100 متفکر جهانی شامل طیف گسترده ای از رهبران، حامیان، مبتکران، هنرمندان، مقامات دولتی و متفکران از سراسر جهان هستند که بر اساس سهم برجسته آن ها در طول سال گذشته و توانایی شان در تبدیل ایده ها به اقداماتی است که جهان را تغییر می دهد.

از سال 2011 تاکنون، این متفکران طی جشنی سالانه که در زمان انتشار نشریه در واشنگتن برگزار می شود، مورد تقدیر قرار می گیرند.

,پایگاه خبری آکا ایران، آکا ایران، پایگاه خبری علمی،آموزشی و تحصیلات تکمیلی آکا ایران، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره ؛ کنکور، هدایت تحصیلی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> استخدامی، <a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی,100,متفکر,[categoriy]

ورود به کانال میگنا
ایسنا

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام
تگها: دانشمند ایرانی در فهرست 100 متفکر جهانی+عکس -آکاپایگاه خبری میگنا، میگنا، پایگاه خبری علمی،آموزشی و تحصیلات تکمیلی میگنا، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره ؛ کنکور، هدایت تحصیلی، اخبار استخدامی، اخبار اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی 100 متفکر جهانی انرژی خورشیدی برگ مصنوعی دانشمند ایرانی فتوسنتز ایرانی دکتر امین صالحی خوجین دانشیار مهندسی مکانیک صنعتی دانشگاه ایلی نوی شیکاگو فهرست عکس نام یک برتر جهان سال 2016 سوی نشریه فارین پالیسی معرفی