کشف دو سیاره تازه متولد شده در اطراف ستاره جوان - اخبار علمی

,<a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a>,<a style='color:#000' title='اخبار علمی' href='http://www.akairan.com/elmi/scientific-news/'>اخبار علمی</a>,<a style='color:#000' title='اخبار' href='http://www.akairan.com/havades-akhbar/'>اخبار</a> آموزشی,[categoriy]

آکابانو: کشف دو سیاره تازه متولد شده در اطراف ستاره جوان

آکابانو تیمی از دانشمندان موفق به شناسایی شواهدی از دو سیاره نوزاد در اطراف یک ستاره جوان شده اند.

به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، به ادعای این محققان، هر سیاره تقریبا به اندازه سیاره زحل بوده و ستاره جوان میزبان آن ها در فاصله حدود 400 سال نوری از زمین قرار گرفته است.

به گزارش آکابانو هر دو سیاره در نتیجه اثری که در بخش های غبار و گاز دیسک گازی اطراف ستاره میزبان شان به جا گذاشته بودند، شناسایی شدند.

میزبان این سیارات تقریبا پنج میلیون سال داشته و حدود دو برابر جرم خورشید است.

به گفته محققان، رصدهای پیشین سایر سیستم های دارای ستاره جوان به تغییر شکل درک دانشمندان از شکل گیری سیارات کمک کرده است. برای مثال، تصاویر ثبت شده از ستارگان HL Tauri و TW Hydrae توسط رصدخانه "آلما" به نمایش شکاف های قابل توجه و ساختارهای حلقوی برجسته در دیسک های غبار ستارگان پرداخته بودند.

این ویژگی ها می تواند اولین نشانه های امیدوارکننده از سیارات در حال شکل گیری باشد. این نشانه ها در اطراف ستارگانی با سن بسیار کمتر از تصورات قبلی محققان ظاهر می شوند که نشان می دهد شکل گیری سیارات می تواند به سرعت پس از شکل گیری دیسک پیش سیاره ای آغاز شود.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط