بازی مدافع قلعه

به سمت آدمهایی که به سمت شما حمله ور می شوند تیر پرتاب کنید و آنها را بکشید وگرنه شما را می کشند.بعد ازلود بازی برای شروع بازی بر روی play کلیک کنید.

<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> مدافعان قلعه,<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> مدافع قلعه,دانلود <a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> مدافع قلعه

آکابانو:بازی مدافع قلعه

اختصاصی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط