بازی مدافع قلعه

به سمت آدمهایی که به سمت شما حمله ور می شوند تیر پرتاب کنید و آنها را بکشید وگرنه شما را می کشند.بعد ازلود بازی برای شروع بازی بر روی play کلیک کنید.

بازی مدافعان قلعه,بازی مدافع قلعه,دانلود بازی مدافع قلعه

آکابانو:بازی مدافع قلعه

اختصاصی آکابانو

لايک انتشار در تلگرام