بازی شکارچی بالون

در این بازی شکارچی بالون که بیشتر به هوش و دقت شما وابسته است باید بالون ها را شکار کنید. نکته ای که باید دقت کنید جهت و سرعت باد است که نقش تعیین کننده ای در جهت و قدرت تیر شما دارد. بیشترین رکورد این بازی تاکنون عدد فوق العاده 9950 میباشد.با کلید های جهت کیبورد ، جهت تیر را مشخص کنید و همچنین با کلید space تیر را پرتاب کنید. هرچه کلید space را بیشتر نگاه دارید تیر ، با قدرت و سرعت بیشتری پرتاب می گردد.برای شروع بازی کلیدtornament را بزنید.

<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> شکارچی بالون,دانلود <a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> شکارچی بالون,<a style='color:#000' title='بازی آنلاین' href='http://www.akairan.com/'>بازی آنلاین</a> شکارچی بالون

آکابانو:بازی شکارچی بالون

اختصاصی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط