بازی نوار نقاله

وسائلی که با استفاده از چرخنقاله به سمت جلو حرکت می کند را مورد هدف قرار دهید و نگذارید پایین بیفتند.بعد امتیاز خود را ببینید.در صورتیکه 10 عدد از وسائل پایین بیفتد بازی تمام است و امتیاز خود را میتوانید ببینی.بعد ازلود بازی برای شروع بازی بر روی play کلیک کنید.

بازی نوار نقاله,بازی نوار نقاله جدید,بازی تیراندازی نوار نقاله

آکابانو:بازی نوار نقاله

اختصاصی آکابانو

لايک انتشار در تلگرام