بازی نوار نقاله

وسائلی که با استفاده از چرخنقاله به سمت جلو حرکت می کند را مورد هدف قرار دهید و نگذارید پایین بیفتند.بعد امتیاز خود را ببینید.در صورتیکه 10 عدد از وسائل پایین بیفتد بازی تمام است و امتیاز خود را میتوانید ببینی.بعد ازلود بازی برای شروع بازی بر روی play کلیک کنید.

<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> نوار نقاله,<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> نوار نقاله جدید,<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> تیراندازی نوار نقاله

آکابانو:بازی نوار نقاله

اختصاصی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط