بازی تیراندازی به ضرب گلوله

در این بازی شما باید شخصی که لباس قرمز رنگ به تن کرده را نبایدبا تیر بزنید.برای شروع بازی کلیدgo را بزنید.

بازی تیراندازی به ضرب گلوله,بازی تیراندازی به ضرب گلوله کم حجم,بازی تیراندازی به ضرب گلوله فلش

آکابانو:بازی تیراندازی به ضرب گلوله

اختصاصی آکابانو

لايک انتشار در تلگرام