بازی تیراندازی به ضرب گلوله

در این بازی شما باید شخصی که لباس قرمز رنگ به تن کرده را نبایدبا تیر بزنید.برای شروع بازی کلیدgo را بزنید.

<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> تیراندازی به ضرب گلوله,<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> تیراندازی به ضرب گلوله کم حجم,<a style='color:#000' title='بازی' href='http://www.akairan.com/bazi-sargarmi/'>بازی</a> تیراندازی به ضرب گلوله فلش

آکابانو:بازی تیراندازی به ضرب گلوله

اختصاصی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط