حواس پرتی و افتادن این زن بر روی ریل مترو در ملبور...- کانال آکابانو

حواس پرتی و افتادن این زن بر روی ریل مترو در ملبور...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

حواس پرتی و افتادن این زن بر روی ریل مترو در ملبورن مردم به جای عکس و فیلم گرفتن، چند ثانیه قبل از رسیدن مترو نجاتش میدهند👏👌 @akabano کانال دوم ما دانستنیهای علمی @akabano

لايک انتشار در تلگرام