نارنگی مسکن خوبی برای سلسله اعصاب و از بهترین دارو...- کانال آکابانو

نارنگی مسکن خوبی برای سلسله اعصاب و از بهترین داروهای ضد سرفه است! جالبه بدونید که نارنگی در میان درمانگران طب سنتی چین به اکسپکتورانت طبیعی معروف است! #نارنگی #سرفه @akabano

لايک انتشار در تلگرام