علي دایی: 🔺 نه مبعلی به استقلال می‌رود نه پراهیچ...- کانال آکابانو

علي دایی: 🔺 نه مبعلی به استقلال می‌رود نه پراهیچ به پرسپولیس 🔺 با رحمتی صحبت نکردیم 🆔 @akabano

لايک انتشار در تلگرام