چرا پوست انگشـتان ما چروک میشوند ؟🤔 چروک شدن انگش...- کانال آکابانو

چرا پوست انگشـتان ما چروک میشوند ؟🤔 چروک شدن انگشتان حین استحمام در واقع ترفند طبیعیه بدن است ! 👈 که به دستور مغز انجام میشود تا بتوانیم اشیاء را بهتر در دست بگیریم و پای ما لیز نخورد ! ‌ @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام