چـطوری وقتی فشارمون بالا میره به حالت طبیعی برش گر...- کانال آکابانو

چـطوری وقتی فشارمون بالا میره به حالت طبیعی برش گردونیم ؟ 🤔 👈 فشار بین انگشت شست و سبابه برای 5 دقیقه 👈 خوردن ترشی و..."☝️" #ترفندها و رازهای بهتر زیستن در@akabano

لايک انتشار در تلگرام