پسر 35 ساله ايرانى تن به ازدواج با زنى 58 ساله داد...- کانال آکابانو

پسر 35 ساله ايرانى تن به ازدواج با زنى 58 ساله داد، با شرطى عجيب....! پسر شرط كرد بايد شب اول ازدواج زن را 10 مرتبه... 😳 شرط عجيب پسر باور كردنى نيست🏻

لايک انتشار در تلگرام