🔻یک روش برای مقابله باشوهرتون که به مادرش وابسته س...- کانال آکابانو

🔻یک روش برای مقابله باشوهرتون که به مادرش وابسته ست و مادرش هم نمیتونه استقلال پسرش روببینه🏻 نزدیک شدن به مادرشوهره ⭕️اینطوری دیگه حس رقابتی برای مادرشوهر پیش نمیاد #سیاست_های_زنانه @akabano

لايک انتشار در تلگرام