اولین ازدواج انجام شده در گرانش صفر توسط این زوج آ...- کانال آکابانو

اولین ازدواج انجام شده در گرانش صفر توسط این زوج آمریکایی انجام شده است که حدود 20 هزار دلار خرج کردند تا این فضا را به وجود آورند😗 @akabano 📣کانال دوم ما @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام