🎥 سوپر استدلال پروفسور کواکبیان: دلیل گران شدن دلا...- کانال آکابانو

🎥 سوپر استدلال پروفسور کواکبیان: دلیل گران شدن دلا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 سوپر استدلال پروفسور کواکبیان: دلیل گران شدن دلار مخالفت منتقدان داخلی با #برجام بود/مخالفت نکنند تا دلار ارزان شود! 📺 @akabano

لايک انتشار در تلگرام