#پزشكى 🔹خداحافظی با تزریق انسولین با یک کپسول ج...- کانال آکابانو

#پزشكى 🔹خداحافظی با تزریق انسولین با یک کپسول جدید دانشمندان درحال توسعه کپسول‌های هوشمندی هستند که در بدن گشت مى زنند و زمان بالا آمدن قند خون،انسولین ترشح می‌کند #ايسنا 💉 🆔 @akabano

لايک انتشار در تلگرام