🎥 روحانی: #برجام کار بزرگ ملت ایران بود. انداخت گ...- کانال آکابانو

🎥 روحانی: #برجام کار بزرگ ملت ایران بود. انداخت گ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 روحانی: #برجام کار بزرگ ملت ایران بود. انداخت گردن مردم بیچاره :)) 📺 @akabano

لايک انتشار در تلگرام