"ایران در یک دقیقه" برای ساخت این کلیپ: 17000کیلوم...- کانال آکابانو

"ایران در یک دقیقه" برای ساخت این کلیپ: 17000کیلوم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

"ایران در یک دقیقه" برای ساخت این کلیپ: 17000کیلومتربا اتوبوس 1000کیلومترپیاده به 31 استان کشورسفرشده واز150مکان تاریخی ودیدنی سلفی گرفته شده @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط