نه گل باش تا اسیر خاک شوی  نه باران باش تا در خاک ...- کانال آکابانو

نه گل باش تا اسیر خاک شوی  نه باران باش تا در خاک فرو روی بلکه خاک باش تا گل از تو روید و باران به خاطرتوببارد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط