اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد، آهنگ ز...- کانال آکابانو

اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد، آهنگ زندگیتو جوری ادامه بده، که هیچ کس نفهمه به تو چی گذشت؛ حتی اونی که سیمو پاره کرد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: