🎥 هتريك سامان نريمان جهان، بازيكن مدنظر پرسپوليس د...- کانال آکابانو

🎥 هتريك سامان نريمان جهان، بازيكن مدنظر پرسپوليس د...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 هتريك سامان نريمان جهان، بازيكن مدنظر پرسپوليس در مقابل كيسه در ضمن اين سامان تخصص لايي با ضربه سر هم داره :) به گل دومش دقت كنيد😄👌 🆔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام