#حوادث 🔹حفر غیر مجاز چاه موجب تخریب چند باب مغ...- کانال آکابانو

#حوادث 🔹حفر غیر مجاز چاه موجب تخریب چند باب مغازه در بازار تهران شد #ايسنا 😮 🆔 @akabano

لايک انتشار در تلگرام