جالب است بدانید که خوردن باقلی ساق پا را محکم وخون...- کانال آکابانو

جالب است بدانید که خوردن باقلی ساق پا را محکم وخون را تصویه میکند.باقلی را با پوست بخورید چون معده را پاکیزه میکند @akabano 👈 کانال بدانیدها

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط