🎥 سخنان بی پرده سید حسین مومنی در مورد سیاست خارجی...- کانال آکابانو

🎥 سخنان بی پرده سید حسین مومنی در مورد سیاست خارجی...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 سخنان بی پرده سید حسین مومنی در مورد سیاست خارجی دولت 🔺 خدا در کجای قصه #برجام قرار دارد؟! 📺 @akabano

لايک انتشار در تلگرام