🔺می خواهند برانکو را ساکت کنند. 🔺سرمربی پرسپولیس ن...- کانال آکابانو

🔺می خواهند برانکو را ساکت کنند. 🔺سرمربی پرسپولیس نه طیبی را می خواهد، نه پورقاز و زهیوی را. 🔺احتمال حضور نریمان جهان در پایتخت. 🆔 @akabano

لايک انتشار در تلگرام