وزغِ سبیل دار که سبیل هاش بسیار تیز و برنده هستن...- کانال آکابانو

وزغِ سبیل دار که سبیل هاش بسیار تیز و برنده هستند و با استفاده از آنها، برسر آشیانه و بهترین جای زندگی با هم می جنگند و جالب است بدانید که 90 درصد گونه های نر در اثر این مبارزات مجروح می گردند.

لايک انتشار در تلگرام