اين جوان به هدف سرقت به خانه ى اين پيرمرد 72 ساله ...- کانال آکابانو

اين جوان به هدف سرقت به خانه ى اين پيرمرد 72 ساله وارد شد، او فكر ميكرد سرقت از اين پيرمرد آسان است و ريسك بزرگى نيست، اما نمى دانست كه اين پيرمرد قهرمان سابق بوكس است! Dont Breath @akabano

لايک انتشار در تلگرام