دكتر ابراهيمى دينانى: جامعه احمق است. نسل امروز هم...- کانال آکابانو

دكتر ابراهيمى دينانى: جامعه احمق است. نسل امروز هم به دو دلیل احمق است: تراکم اطلاعات، رفاه بیش از حد! جوانها سوسول شده اند! @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط