✍💖 ♏️باید راز شب را از"شب بو" پرسید آنها به یقی...- کانال آکابانو

✍💖 ♏️باید راز شب را از"شب بو" پرسید آنها به یقین راز شب رامی دانند چرا که عطرشان را فقط درشب پخش می کنند وچه عاشقانه و بی ریا عطرشان رابه همه می بخشند سهم شبتون عطرشب بوهای عشق 🆔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط