♦️آرش صادقی؛ از #توئیتر تا بی بی سی 🔻گزارشی از ما...- کانال آکابانو

♦️آرش صادقی؛ از #توئیتر تا بی بی سی 🔻گزارشی از ما...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

♦️آرش صادقی؛ از #توئیتر تا بی بی سی 🔻گزارشی از ماجرای آرش صادقی و جو سازی این روزهای رسانه های بیگانه ➕ رسانـه‌ جنـگ ‌نـرم: 🆔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط