یکی از بهترین عکس های سیاسی کل تاریخ ایران !!! م...- کانال آکابانو

یکی از بهترین عکس های سیاسی کل تاریخ ایران !!! مردی در سایه .... آیت الله هاشمی رفسنجانی @akabano

لايک انتشار در تلگرام