🎥 #فوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گ...- کانال آکابانو

🎥 #فوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 #فوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت مرحوم هاشمی رفسنجانی: بهشتی گفت این آسیاب به نوبت است! 📺 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام