يك منبع مطلع در دولت: اخبار منتشره درباره تعطيلي ر...- کانال آکابانو

يك منبع مطلع در دولت: اخبار منتشره درباره تعطيلي روزهاي آينده صحت ندارد و هنوز دولت تصميمي در اين باره نگرفته است به شایعات منتشر شده در رسانه های دروغ پرداز توجه نکنید @akabano

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط