🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی به شایعه سازی وسو...- کانال آکابانو

🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی به شایعه سازی وسو...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی به شایعه سازی وسوءاستفاده این شبکه ازدرگذشت آیت الله هاشمی وبرائت مجری بی‌بی‌سی ازین دروغ ها باگفتن اینکه واکنش شما به افرادبخش های خبری ماست! 🆔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط