🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی فارسی به شایعه سا...- کانال آکابانو

🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی فارسی به شایعه سا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥پاسخ‌های یکی ازمخاطبان بی‌بی‌سی فارسی به شایعه سازی وسوءاستفاده کارشناسان این شبکه ازدرگذشت آیت الله هاشمی وبرائت مجری بی‌بی‌سی ازین دروغ ها باگفتن اینکه واکنش شما به افرادبخش های خبری ماست! @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط