🏴تیتر خبرگزاری آناتولی ترکیه: 🔹عقل دانای حکومت ایر...- کانال آکابانو

🏴تیتر خبرگزاری آناتولی ترکیه: 🔹عقل دانای حکومت ایران پس از انقلاب در گذشت ـ جنجالی|محرمانه|بدون سانسور: @akabano

لايک انتشار در تلگرام