پاسخ‌های یکی ازمخاطبان BBCفارسی به شایعه سازی وسوء...- کانال آکابانو

پاسخ‌های یکی ازمخاطبان BBCفارسی به شایعه سازی وسوء...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

پاسخ‌های یکی ازمخاطبان BBCفارسی به شایعه سازی وسوءاستفاده کارشناسان این شبکه ازدرگذشت آیت الله هاشمی @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط