#گزارش 📷 🔹‌مقابل بيمارستان شهدا! مردم از سمت بيم...- کانال آکابانو

#گزارش 📷 🔹‌مقابل بيمارستان شهدا! مردم از سمت بيمارستان به سمت مترو تجريش در حركت هستند و شمع روشن كرده اند #ايران #شهروند #ايرنا ⚫️ 🆔 @akabano

لايک انتشار در تلگرام