⭕️حمله ضرب و شتم مهندس چمران جلوى درب دانشگاه تهرا...- کانال آکابانو

⭕️حمله ضرب و شتم مهندس چمران جلوى درب دانشگاه تهرا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

⭕️حمله ضرب و شتم مهندس چمران جلوى درب دانشگاه تهران توسط زامبی‌های فتنه سبز! ❌وقتی همه چیز در مقابل نگاه حزبی این طیف بی ارزش میشود 😔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط