⚜امام هادی (ع)فرمودند: خداوند بقعه هایی دارد که د...- کانال آکابانو

امام هادی (ع)فرمودند: خداوند بقعه هایی دارد که دوست دارد در آن بقعه ها دعا شود و کربلا یکی از آن بقعه هاست.. 📗 عده الداعی ۴۸-۴۹ 💯 @akabano

لايک انتشار در تلگرام