⭕️بلومبرگ: مرگ هاشمی رفسنجانی نمی‌توانست در شرایطی...- کانال آکابانو

⭕️بلومبرگ: مرگ هاشمی رفسنجانی نمی‌توانست در شرایطی بدتر از این برای میانه‌روهای ایران رخ دهد! @akabano

لايک انتشار در تلگرام