''هشدار'' مطالعه کردن باعث آسیب جدی به ''حماقت'' م...- کانال آکابانو

''هشدار'' مطالعه کردن باعث آسیب جدی به ''حماقت'' میشود...! @akabano 👈 کانال بدانیدها

لايک انتشار در تلگرام