درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت درزدن داشته...- کانال آکابانو

درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت درزدن داشته باشند. جسارت داشته باش با امید با عشق بامحبت با تلاش در بزن حتما درها گشوده خواهند شد به سوی روشنایی زندگیتون پراز امید 🚒 @akabano 🚒

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط