بعضی حرف ها را نباید زد بعضى حرف ها را نباید خورد ...- کانال آکابانو

بعضی حرف ها را نباید زد بعضى حرف ها را نباید خورد بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام