⚛ درمان درد زانو 🔘✍روغن دنبه را با زنجبیل برروی ...- کانال آکابانو

⚛ درمان درد زانو 🔘✍روغن دنبه را با زنجبیل برروی زانوبگذارید 🔘✍①ق.غ ازپودر زنجبیل رادر کمی آبجوش خمیر کرده وکمی حرارت دهید وسپس درمحل درد بمالید «روزی②یا③مرتبه تا بهبودی کامل @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام