♥️خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود.. اگـ...- کانال آکابانو

♥️خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود.. اگــــــر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره... ونه گذشته ای برای حسرت @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام