پشت ویترین ساعت فروشی ایستاده بودم ساعتها رو که نگ...- کانال آکابانو

پشت ویترین ساعت فروشی ایستاده بودم ساعتها رو که نگاه میکردم ... دیدم هیچ ساعتی به قشنگی ساعتی که دور هم هستیم نیست قدر با هم بودنها را بیشتر بدانیم 💞 @akabano 💞

لايک انتشار در تلگرام
تگها: سرگرمی فان