کنسولگری ایران در هرات اعلام کرد: سه نفری که روز س...- کانال آکابانو

کنسولگری ایران در هرات اعلام کرد: سه نفری که روز سه‌شنبه پلیس هرات گفته است که از اتباع ایرانی هستند و به اتهام انجام حمله‌های تروریستی بازداشت کرده‌ اتباع ایران نیستند @akabano

لايک انتشار در تلگرام