کرباسچی درگفتگو با BBCفارسی: در BBCشرافتمندانه برخ...- کانال آکابانو

کرباسچی درگفتگو با BBCفارسی: در BBCشرافتمندانه برخورد کنید و انقدر به این شخصیت ملی توهین نکنید میهمانان BBCبه آقای هاشمی توهین کردند و کسانی را هم نیاوردید که جواب بدهد/باشگاه خبرنگاران @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط